Seminarium "Jeść oczami"

fotografia kulinarna w promocji lokalu gastronomicznego

Większość z nas odbiera fotografie instynktownie. Trudno wytłumaczyć pozytywny, bądź negatywny odbiór zdjęcia. Często sentymenty, doświedczenia i oczekwiania przesłaniają nam to na co patrzymy. Obraz w głowie rozmija się znacznie z tym na fotografii.

Przeczytaj o fotografii kulinarnej w artykule opublikowanym w IKS

Fotografia kulinarna jest jedną z najtrudniejszych. Bardzo wymagająca, bardzo czasochłonna. Stawia sobie trudne zadanie przekazania doznań szeregu zmysłów tylko za pomocą obrazu. Zdjęcie potrawy może zachęcić do spróbowania potrawy jak i skutecznie odstraszyć.

Dla osób pracujących z fotografią najważniejszą umiejętnością jest nauczyć się widzieć i nazywać różne aspekty obrazu. Zauważać kompozycyjne jak i techniczne problemy zdjęcia oraz potrafić je komunikować. Trafne decyzje związane z fotografią kulinarną oraz jej produkcją są jednym z najistotniejszych czynników wpływających na sukces działań marketingowych lokali gastronomicznych.

Spotkanie “Jeść oczami” ma na celu przybliżyć fotografię jedzenia w ujęciu przydatnym dla menedżerów restauracji i lokali gastronomicznych. Ma przekazać wiedzę i umiejętności pozwalające na pełniejsze postrzeganie tego trudnego typu fotografii oraz na lepsze zarządzanie drukiem i prezentacją zdjęć.

Zgłoś swoje uczestnictwo

Seminarium podzieliliśmy na 3 obszary - estetyczny, techniczny i społecznościowy. Na każdy z tych obszarów poświęcimy po 45 minut zostawiając sobie godzinę czasu na przerwy, pytania i konsultacje. Całość zajmie około 3 godzin. 

W części pierwszej zastanowimy się nad min. kompozycją fotografii. Poznamy podstawowe pojęcia i koncepcje związane z estetyką obrazu aby w sposób bardziej obiektywny i przemyślany wybierać reprezentujące lokal gastronomiczny zdjęcia. Przyjrzymy się typom fotografii kulinarnej oraz bieżącym trendom i modom. 

Drugą część poświęcimy na aspekty techniczne związane z tą fotografią. Omówimy organizację sesji fotograficznych potraw. Dobry schemat działania może stanowić o sukcesie lub porażce takiego przedsięwzięcia. Zastanowimy się też o czym należy pomyśleć używając fotografii w materiałach drukowanych, tak, aby wyglądała smakowicie niezależnie od okoliczności jej prezentacji. 

Na koniec zajmiemy się być może najważniejszym na dzisiaj kanałem promocji czyli mediami społecznościowymi. Jaką rolę i w jakiej formie może pełnić w nich fotografia kulinarna? Jak podejść do fotografii “instant” wykonywanej telefonem komórkowym? Ile wysiłku warto włożyć w zdjęcia, których żywotność czasami wynosi godziny? Na te pytania postaramy się opowiedzieć w ostatniej części.